cografyam.org

Cografya Egitim Sitesi

2017 COĞRAFYA YGS KONU DAĞILIMI

2017 YGS COĞRAFYA KONULARI (9 ve 10.sınıf konularını kapsar)

1. ÜNİTE DOĞA ve İNSAN, HARİTA BİLGİSİ


• Doğal ve Beşerî Unsurlar, Doğa ve İnsan Arasındaki Etkileşim, Coğrafyanın Konusu ve Bölümleri
• Haritaların Genel Özellikleri ve Türleri
• Harita Üzerinde Hesaplamalar
• Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri
• Eş Yükselti Eğrileri ve Profil Çıkarma

2. ÜNİTE COĞRAFİ KONUM


• Özel(Göreceli) ve Matematiksel (Mutlak) Konum
• Koordinat Elemanları: Paralel, Meridyen, Enlem ve Boylam
• Yerel ve Ortak Saat Kavramları
• Türkiye’nin Coğrafi Konum Özellikleri

3. ÜNİTE DÜNYANIN ŞEKLİ ve HAREKETLERİ


• Dünya’nın Şekli ve Sonuçları
• Dünya’nın Günlük Hareketi
• Dünya’nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği
• Mevsimlerin Oluşumu

4. ÜNİTE İKLİM ELEMANLARI VE DÜNYADAKİ İKLİM ZENGİNLİĞİ


• Atmosfer ve Sıcaklık
• Basınç ve Rüzgârlar
• Nem ve Yağış
• Dünyadaki İklim Tipleri

5. ÜNİTE TÜRKİYE’NİN İKLİM ÖZELLİKLERİ


• Türkiye’de Sıcaklık
• Türkiye’de Basınç ve Rüzgârlar
• Türkiye’de Nem ve Yağış
• Türkiye’deki İklim Tipleri

6. ÜNİTE DOĞADAKİ ÜÇ UNSUR


• Dünyadaki ve Türkiye’deki Su Varlığı
• Dünyadaki ve Türkiye’deki Toprak Türleri
• Dünyadaki ve Türkiye’deki Bitki Türleri

7. ÜNİTE YER’İN İÇ YAPISI, KITALARIN SERÜVENİ, KAYAÇLAR VE İÇ KUVVETLER


• Yer’in İç Yapısı, Kıtaların Serüveni ve Jeolojik Zamanlar
• Topoğrafya ve Kayaçlar
• Yeryüzünü Şekillendiren İç Kuvvetler (Epirojenez, Orojenez, Volkanizma ve Depremler)

8. ÜNİTE YERYÜZÜNÜ ŞEKİLLENDİREN DIŞ KUVVETLER


• Rüzgâr ve Buzulların Şekillendirmesi
• Akarsuların Şekillendirmesi
• Karstik Yer Şekilleri ve Kütle Hareketleri
• Kıyıları Şekillendiren Kuvvetler

9. ÜNİTE TÜRKİYE’NİN YER ŞEKİLLERİ


• Türkiye Arazisinin Oluşum Süreci ve Temel Özellikleri
• Türkiye’de Dış Kuvvetlerin Oluşturduğu Yer Şekilleri

10. ÜNİTE DÜNYADA VE TÜRKİYEDE NÜFUS, YERLEŞME VE GÖÇLER – EKONOMİK FAALİYET TÜRLERİ


• Beşerî Coğrafya, İlk Yerleşmeler, Beşerî Dokular
• Nüfusun Gelişimi, Dağılışı ve Nitelikleri
• Göçlerin Türleri ve Etkileri
• Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması ve Gelişmişlik Düzeyi ile İlişkisi
• Türkiye’de Yerleşme
• Türkiye’de Nüfus
• Türkiye’de Göçler

11. ÜNİTE BÖLGE KAVRAMI, ULAŞIM AĞLARI


• Bölge Kavramı ve Türleri
• Dünyayı Birbirine Bağlayan Ağlar: Ulaşım – Kara, Deniz, Hava, Demir Yolu ve Boru Hattı Ulaşımı
• Dünyadaki Önemli Su Yolları: Boğaz ve Kanallar

12. ÜNİTE İNSAN ve ÇEVRE, DOĞAL AFETLER


• İnsan ve Çevre,
• Doğal Afetler

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR...