cografyam.org

Cografya Egitim Sitesi

TYT EBA COĞRAFYA SUNUMLARI

1.BÖLÜM: DOĞA, İNSAN VE COĞRAFYA
1.1. Doğal Unsurlar
SUNUM        |     VİDEO
1.2. İnsan, Doğa ve Coğrafya
SUNUM        |     VİDEO
1.3. Muhteşem Dörtlü
SUNUM        |     VİDEO
2.BÖLÜM: HARİTA BİLGİSİ
2.1. Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri
SUNUM        |     VİDEO
2.2. Projeksiyon Tipleri
SUNUM        |     VİDEO
2.3. Haritalarda Ölçek
SUNUM        |     VİDEO
2.4. Haritalarda Uzunluk ve Alan Hesaplama
SUNUM        |     VİDEO
2.5. İzohipsler
SUNUM        |     VİDEO
2.6. İzohipslerden Profil Oluşturma ve Eğim Hesaplama
SUNUM        |     VİDEO
3.BÖLÜM: COĞRAFİ KONUM
3.1. Coğrafi Konum ve Paraleller
SUNUM        |     VİDEO
3.2. Enlemler
SUNUM        |     VİDEO
3.3. Meridyenler
SUNUM        |     VİDEO
3.4. Boylamlar
SUNUM        |     VİDEO
3.5. Yerel Saat Hesaplama
SUNUM        |     VİDEO
4.BÖLÜM: DÜNYANIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ
4.1. Yerkürenin Şekli
SUNUM        |     VİDEO
4.2. Dünyanın Günlük Hareketi
SUNUM        |     VİDEO
4.3. Dünyanın Yıllık Hareketi ve Elips Yörünge
SUNUM        |     VİDEO
4.4. Eksen Eğikliği ve İklim Kuşakları
SUNUM        |     VİDEO
4.5. Ekinokslar ve Solstisler
SUNUM        |     VİDEO
5.BÖLÜM: İKLİM BİLGİSİ
5.1. Şeffaf Küre – Atmosfer
SUNUM        |     VİDEO
5.2. Hava Durumu ve İklim
SUNUM        |     VİDEO
5.3. İklim Elemanları -Sıcaklık
SUNUM        |     VİDEO-1    |  VİDEO-2    |     VİDEO-3    |  VİDEO-4
5.4. İklim Elemanları – Basınç
SUNUM        |     VİDEO
5.5. İklim Elemanları – Rüzgarlar
SUNUM        |     VİDEO
5.6. İklim Elemanları -Nem ve Yağış
SUNUM        |     VİDEO
5.7. Sıcak Ve Soğuk Kuşak İklim Tipleri
SUNUM        |     VİDEO-1       |     VİDEO-2
6.BÖLÜM: YERİN YAPISI VE ŞEKİLLENMESİ
6.1. Yerin Yapısı ve Oluşum Süreci
SUNUM        |     VİDEO
6.2. Levha Hareketlerinin Etkileri
SUNUM        |     VİDEO
6.3. Jeolojik Zamanlar
SUNUM        |     VİDEO
6.4. Topoğrafya ve Kayaçlar
SUNUM        |     VİDEO
6.5. İç Kuvvetler - Dağ ve Kıta Oluşumu
SUNUM        |     VİDEO
6.6. İç Kuvvetler – Volkanizma
SUNUM        |     VİDEO
6.7. İç Kuvvetler - Deprem (Seizma)
SUNUM        |     VİDEO
6.8. Dış Kuvvetler - Akarsular
SUNUM        |     VİDEO
6.9. Dış Kuvvetler – Rüzgârlar
SUNUM        |     VİDEO
6.10. Dış Kuvvetler - Karstik Şekiller
SUNUM        |     VİDEO
6.11. Dış Kuvvetler – Buzullar
SUNUM        |     VİDEO
6.12. Dış Kuvvetler - Dalga ve Akıntılar
SUNUM        |     VİDEO
6.13. Dış Kuvvetler - Kıyı Tipleri
SUNUM        |     VİDEO
6.14. Dış Kuvvetler - Kütle Hareketleri
SUNUM        |     VİDEO
7.BÖLÜM: DOĞADAKİ ÜÇ UNSUR - SU, TOPRAK, BİTKİ
7.1. Su Kaynakları - Su Döngüsü
SUNUM        |     VİDEO
7.2. Akarsular - Yeraltı Suları - Göller
SUNUM        |     VİDEO-1     |     VİDEO-2
7.3. Toprak Oluşumu
SUNUM        |     VİDEO
7.4. Toprak Tipleri
SUNUM        |     VİDEO
7.5. Bitki Türlerinin Sınıflandırılması
SUNUM        |     VİDEO
7.6. Bitkilerin Dağılışını Etkileyen Faktörler
SUNUM        |     VİDEO
8.BÖLÜM: NÜFUS VE GÖÇ
1. Beşeri Dokular
SUNUM        |     VİDEO
2. Nüfusun Özellikleri ve Önemi
SUNUM        |     VİDEO
3. Dünyada Nüfusun Alansal Dağılışı
SUNUM        |     VİDEO
4. Dünya Nüfusunun Tarihsel Artışı ve Değişimi
SUNUM        |     VİDEO
5. Nüfus Piramitleri ve Özellikleri
SUNUM        |     VİDEO
6. Dünyada Nüfus Artışı
SUNUM        |     VİDEO
7. İnsanlar Neden Göç Eder
SUNUM        |     VİDEO
8. Göçler Yerleşim Alanlarını Nasıl Etkiler
SUNUM        |     VİDEO
9. Geçmişten Günümüze Geçim Kaynakları
SUNUM        |     VİDEO
10. Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması
SUNUM        |     VİDEO
11. Aktif Nüfusun Ekonomik Faaliyet Gruplarına Göre Sınıflandırılması
SUNUM        |     VİDEO
9.BÖLÜM: TÜRKİYE'NİN FİZİKİ COĞRAFYA ÖZELLİKLERİ
9.1. Türkiye’nin Coğrafi Konumu ve Etkileri
SUNUM        |     VİDEO
9.2. Türkiye’deki Yer Şekillerinin Temel Özellikleri ve Dağılışı
SUNUM        |     VİDEO
9.3. Türkiye Arazisinin Jeolojik Değişimi
SUNUM        |     VİDEO
9.4. Ülkemizde Dış Kuvvetlerin Oluşturduğu Yer Şekilleri
SUNUM        |     VİDEO
9.5. Türkiye'nin İklimini Etkileyen Faktörler
SUNUM        |     VİDEO
9.6. Türkiye'nin Sıcaklık Özellikleri
SUNUM        |     VİDEO
9.7.  Türkiye'nin Basınç, Rüzgar, Nemlilik ve Yağış Özellikleri
SUNUM        |     VİDEO
9.8. Türkiye'de İklim Çeşitleri
SUNUM        |     VİDEO
9.9. Türkiye'de Başlıca Toprak Tipleri
SUNUM        |     VİDEO
9.10. Türkiye’de Toprak Tipleri ve Toprak Kullanımı
SUNUM        |     VİDEO
9.11. Türkiye'nin Bitkileri
SUNUM        |     VİDEO
9.12. Türkiye'nin Su Varlığı
SUNUM        |     VİDEO
9.13. Türkiye'de Su Kaynaklarından Yararlanma
SUNUM        |     VİDEO
10.BÖLÜM: TÜRKİYE'NİN BEŞERİ COĞRAFYA ÖZELLİKLERİ
10.1. Türkiye’de Nüfus ve Yerleşmenin Dağılışını Etkileyen Faktörler
SUNUM        |     VİDEO
10.2. Türkiye'de Yerleşmeler
SUNUM        |     VİDEO
10.3. Türkiye'de Kır Yerleşmeleri
SUNUM        |     VİDEO
10.4. Türkiye'de Kent Yerleşmeleri
SUNUM        |     VİDEO
10.5. Türkiye Nüfusunun Yapısal Özellikleri
SUNUM        |     VİDEO
10.6. Türkiye’de Nüfusun Tarihsel Gelişimi
SUNUM        |     VİDEO
10.7. Ülkemizde Göçler
SUNUM        |     VİDEO
11.BÖLÜM: BÖLGELER ARASI ETKİLEŞİM
11.1. Bölge Kavramı ve Çeşitleri
SUNUM        |     VİDEO
11.2. Bölge Sınırlarının Değişimi
SUNUM        |     VİDEO
11.3. Bölge Sınırlarının Oluşturulması
SUNUM        |     VİDEO
11.4. Dünyanın Keşfi - Coğrafi Keşifler
SUNUM        |     VİDEO
11.5. Bölgeler ve Ülkeler Arası Etkileşimde Teknolojinin Rolü
SUNUM        |     VİDEO
11.6. Dünyayı Birbirine Bağlayan Ağlar - Ulaşımın Tarihçesi - Deniz Yolu
SUNUM        |     VİDEO
11.7. Dünyayı Birbirine Bağlayan Ağlar - Demir, Hava, Kara Yolu
SUNUM        |     VİDEO
12.BÖLÜM: DOĞAL AFETLER
12.1. Depremler, Tsunami, Volkanlar
SUNUM        |     VİDEO
12.2. Kuraklık, Erozyon, Kütle Hareketleri
SUNUM        |     VİDEO
12.3. Sel ve Taşkın, Çığ, Fırtına, Kasırga, Hortum
SUNUM        |     VİDEO
12.4. Benzer Afetler Farklı Sonuçlar
SUNUM        |     VİDEO
12.5. Doğal Afetlerde İnsanın Rolü
SUNUM        |     VİDEO
12.6. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?
SUNUM        |     VİDEO
12.7. Doğanın Emrinde miyiz?
SUNUM        |     VİDEO
12.8. Suçlu Kim?
SUNUM        |     VİDEO

                                                                                             ANA SAYFA