cografyam.org

Cografya Egitim Sitesi

DOĞAL KAYNAKLAR

Doğal Kaynakların Yararları:


Doğal kaynakların insan ve toplum yaşamında çok önemli bir yeri vardır. Yaşamı sürdürebilir hale getiren araç ve gereçlerin tamamına yakını doğal kaynaklardan sağlanır.
Teknoloji ve sermaye birikimi olan ülkeler doğal kaynaklardan yararlanarak hızla gelişme göstermişlerdir.
Doğal kaynakların kullanımı sanayi devriminden sonra büyük artış göstermiştir.
Sanayi toplumu, uzay çağı ve bilgi toplumunun doğuşu
doğal kaynaklardan sağlanan ürünler sayesinde gerçekleşmiştir.


Doğal Kaynak ve Ekonomi İlişkisi
Büyük sermaye ve zengin doğal kaynaklara sahip ülkeler,doğal kaynaklardan etkin şekilde yararlanma yollarını aramaktadır.
Örneğin;

Rusya Federasyonu’nda petrol, doğal gaz, demir gibi zengin doğal kaynaklar vardır. Ayrıca Sibirya’daki tayga ormanları ülke için büyük bir zenginlik kaynağıdır.
Zengin doğal kaynaklara sahip bazı ülkeler teknik bilgi ve sermaye bakımından yetersiz olduklarından yeterince gelişememişlerdir.
Örneğin;

Nijerya zengin petrol ve ormanlara sahiptir.
Doğal kaynaklar yönünden fakir ancak sermaye, teknik iş gücü ve teknoloji açısından zengin olan Japonya gibi ülkeler, dışarıdan hammadde alıp işleyerek gelişmişlerdir.


Moğolistan gibi doğal kaynak yönünden fakir olan ülkeler ise teknik bilgi ve sermaye yetersizliği yüzünden gelişme gösterememişlerdir.


NOT: Doğal kaynaklara asıl önem kazandıran faktörler ise Dünya nüfusunun hızla artması ve sanayinin teknik gelişmeleridir.

UstaDerslik