Türkiye'nin Bitki Varlığı-Etkinlik

TÜRKİYE’NİN BİTKİ ZENGİNLİĞİ

DERS DIŞI ETKINLIK

Tabloda yer alan ülkeler Türkiye, İran, İtalya, İspanya, Yunanistan, Fransa Dünyadaki konumları itibarı ile aynı iklim kuşağında yer almaktadırlar.

Tabloda görüldüğü gibi ülkelerin kapladığı alan ile sahip olduğu bitki ve endemik bitki türü yoğunlukları doğru orantılı dağılmamıştır.

Tablodaki ülkeler içinde kapladığı alana göre bitki türü ve endemik bitki türü açısından en zengin ülke TÜRKİYE iken,  bitki türünde İran Endemik bitki türünde ise Fransa en fakir ülkedir.

Türkiye’nin bitki zenginliği çeşitli iklimlere sahip olmasının sonucudur. Endemik bitkiler için geçmiş dönemlerde farklı iklim şartları yaşanmış olmasıdır.

 Türkiye İklim ve Bitki Örtüsü Haritasından çıkan sonuçlar

 

DERS DIŞI ETKINLIK

 Türkiye’de görülen Bitki Toplulukları:

Orman, Maki, Orman-Çalılık-Antropojen Bozkır, Bozkır, Çayır

 Ormanlar daha çok nerelerde yoğunlaşmıştır:

Kıyı bölgeler ve yakın çevreleri. En zengin Karadeniz Bölgesi

 Ormanların dağılışında belirleyici olan iklim elemanları:

Nemlilik ve Yağış

Sıcaklık

 

Yağışın az olduğu yerlerdeki Bitki türü:

Bozkır

Antropojen Bozkır

 

İç bölgelerde Maki olmamasının Sebebi:

 İç bölgelerde Akdeniz iklim şartlarının olmaması.

 

 

Kaynak: www.cografiegitim.blogcu.com