cografyam.org

Cografya Egitim Sitesi

COĞRAFYANIN BÖLÜMLERİ ve YARARLANDIĞI BİLİM DALLARI

Coğrafya temelde fiziki coğrafya ve beşeri coğrafya olarak ikiye ayrılır. Şimdiki konularımız fiziki coğrafya kapsamında yer almaktadır.

 

 FİZİKİ COĞRAFYA ALT DALLARI

Doğal ortamın unsurları ile doğal ortamda meydana gelen ve insan topluluklarını etkileyen doğal olaylar, fiziki coğrafyanın konularıdır. Fiziki coğrafyanın başlıca dalları şunlardır:

Jeomorfoloji (Yer şekilleri Bilimi)Yer şekillerinin oluşumunu, gelişimini, bunların yerin yapısındaki taşlarla ve iklimle ilişkilerini araştıran fiziki coğrafya dalıdır.

Hidrografya(Sular Coğrafyası)Yer altı yer üstünde bulunan tüm su varlığın inceleyen bilim dalıdır.

Klimatoloji (İklim Bilimi): Dünyamızda görülen tüm iklim olayları, iklimi oluşturan elemanları, iklimlerin dağılışı inceleyen bilim dalıdır.

Biyocoğrafya (Canlılar Coğrafyası): Yeryüzünde bulunan bitki ve hayvan topluluklarını, bunların birbirleriyle ilişkilerini dağılışlarını, diğer doğal ortamlarla etkileşimlerini inceleyen bilim dalıdır.

Pedoloji(Toprak Bilimi):Toprakların oluşum ve dağılışını İnceler. Coğrafi etmenler ile toprak arasındaki bağlantıyı araştırır.

  Fiziki Coğrafya Bölümleri

 

COĞRAFYANIN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ

Coğrafya; dünyayı oluşturan doğal ve yapay unsurlar ile bu unsurlara ait ortamlar arasındaki etkileşimi incelerken diğer bilim dalları ile de ortak çalışır. Coğrafyanın etkileşim halinde olduğu diğer bilim dalları aşağıda sıralanmıştır.

Astronomi: Uzay bilimi, uzay çalışmaları

Biyoloji: Bitki ve hayvanlar âleminin incelenmesi

BotanikBitkileri inceleyen bilim dalıdır.

DemografiNüfusun artışını dağılışını, nüfus hareketlerini inceleyen bilim dalıdır.

Ekonomi: Tarımsal, madensel, hayvansal ve tüm ekonomik faaliyetlerin yapılması, dağılışı.

Fizik: Dünyadaki fizik kanunlarını inceler(yer çekimi, kütle)

HidrolojiSuyu inceleyen bilim dalıdır.

JeofizikYerkürenin fiziksel özelliklerini inceler

JeolojiYerin yapısını inceleri

KimyaSuyun oluşumu, su döngüsü, çözünme, çökelme olaylarında

Matematik: Sayısal coğrafyada matematiksel işlemlerden yararlanılır

MeteorolojiHava durumunun incelenmesi, günlük iklim olayları(sıcaklık,basınç,yağış,nem,rüzgar)

PetrografiTaşları inceleyen bilim dalıdır

PedolojiToprak ve oluşumunu inceler

Tarih: Tüm tarihi olaylar bir coğrafi mekân üzerinde olmuştur mekânın özellikleri, iklimi, coğrafi konumu

ZoolojiHayvanları inceleyen bilim dalıdır

Coğrafyanın yararlandığı bilim dalları

 

                                                                                           ANA SAYFA