cografyam.org

Cografya Egitim Sitesi

COĞRAFYA PERFORMANS ÖDEVLERİ

 

9.SINIF COĞRAFYA PERFORMANS ÖDEVLERİ

1. İç kuvvetler ve Türkiye’deki etkilerini araştırma
2. Yeryüzündeki başlıca iklim tipleri nelerdir
3. Toprak erozyonu oluşturan etkenler ve Türkiye’de toprak erozyonundan korunma yolları araştırması
4. Türkiye’de depremler ve korunma yolları nelerdir
5. Dünyanın şekli, eksen eğikliği, günlük ve yıllık hareketlerinin etkisi.
6. Harita ve ölçeklerden yararlanma, harita üzerinde uzunluk ve alan hesaplamaları.
7. Başlıca dış kuvvetleri araştırma
8. Gelişmiş ve geri kalmış ülkelerin nüfus özellikleri hakkında grafikler kullanarak bilgi veriniz.
9. Başlıca iklim elemanlarını araştırınız.
10. Haritacılığa katkıda bulunan Türk bilimadamları
11. Coğrafya’ya katkıda bulunan bilimadamları
12. Dünyada görülen iklim tipleri
13. coğrafi bilgi sistemleri (cbs)
14. Coğrafi bilgi sistemleri ve uygulanabilirliği.
15. Dünya iklim haritası(kısa açıklamalı-kartona)
16. Yakın çevre arazi incelemesi-Farklı yer şekilleri,özellikleri ve fotoğrafları
17. Coğrafi bir bilinç sahibi kişinin hayatından çeşitli kesitleri hikaye yoluyla tasvir ediniz.
18. Türkiye deprem bölgeleri haritası
19. Akarsuların oluşturduğu yer şekilleri (fotoğraflı)
20. İlk çağlarda dünyanın yoğun nüfuslu bölgeleri(Haritalı)
21. Bir şehri sevmek(Kompozisyon )
22. Bir köy yerleşmesinin beşeri özellikleri
23. Eski ve yeni İstanbul, Ankara (Fotoğraflı)
24. Türkiye yağış haritası inceleme ve yetişen tarım ürünleri ile bağlantısı
25. Köyde hayat (Araştırma)
26. Yakın çevremizdeki çevre sorunları(Araştırma-fotoğraflı)
27. Doğal çevrenin insanlar tarafından yanlış kullanılması sonucu doğada meydana gelen değişimler
28. Daha güzel bir çevre(Kompozisyon, şiir, resim, karikatür)
29. Farklı iklimler-farklı kültürler
30. Yerşekillerinin diyagramlarının çizimi(antiklina-senklinal-horst-graben-volkan kesiti-krater-fay tipleri)
31. Yerşekillerinin diyagramlarının çizimi(Akarsuların oluşturduğu şekiller)

10.SINIF COĞRAFYA PERFORMANS GÖREVİ KONULARI

1. Türkiye’nin akarsuları (sunu)
2. Türkiyenin gölleri (sunu)
3. Turistik göllerimiz (müzikli sunu)
4. Kurutulmuş bitki koleksiyonu
5. Yaprak koleksiyonu
6. Kayaç koleksiyonu
7. Teknolojik gelişmelerin yaşantımıza olumlu ve olumsuz etkileri
8. Bir göç hikayesi (Röportaj)
9. Kayaçların hayatımızda ki yeri
10. Deniz suyunun arıtılması, çevremizde ki su kaynakları
11. Dünyada görülen toprak çeşitleri
12. Alfred wagner’in levha tektoniği kuramı
13. Sınıf Bir kayaç müzesi oluşturma.
14. Sınıf su döngüsünü canlandırma etkinliği.

11.SINIF COĞRAFYA PERFORMANS GÖREVİ KONULARI

1. Örnek bir fabrika incelemesi
2. Madenlerimizi tanıtıcı fotoğraflı sunu
3. Türkiye petrol ithalatı için yıllık ne kadar para harcıyor? Bu para ile ülkemiz adına neler yapılabilirdi?
4. Türkiye’de doğal afetler ve riskleri(Araştırma veya sunu)
5. Seçilen beş farklı kültürün tanıtımı, karşılaştırılması ve bu kültürlerin oluşumunda etkili olan coğrafi şartların incelenmesi
6. Türk kültürünü ve kültür öğelerini tanıtıcı fotoğraflı araştırma
7. Insanları turizme yönelten etmenler(Araştırma)
8. Turizmin aşağıdaki etkilerinden birinin araştırılması(fotoğraflı)
* Ekonomik etkiler
* Sosyal kültürel etkiler
* Çevre ve ekolojiye olan etkiler
9. Ülkemizdeki milli parklardan birinin tanıtımı(Araştırma veya sunu)
10. Dünyadaki milli parklardan birinin tanıtımı(Araştırma veya sunu)
11. Seçilen bir ülkenin coğrafi özelliklerinin tanıtılması
12. Kayaç koleksiyonu yapılması
13. Maden koleksiyonu yapılması
14. Yamula barajı,çevresel etkileri ve ekonomik beklentiler
15. Doğal kaynak kullanımının oluşturduğu olumsuz çevresel sorunlar(Yakın çevre)
16. Doğanın intikamı(Yanlış ve aşırı kaynak kullanımı sonucu hayatımızda oluşan çevresel zorluklar)
17. Madencilik sonucu ortaya çıkan çevre sorunları
18. Yakın çevremizde görülen çevre sorunları(Fotoğraflı arazi çalışması)
19. Atıkların değerlendirilmesi için yapılanlar, yapılabilecekler ve farklı öneriler
20. A’dan- Z’ye ekolojik bir kent tasarlıyoruz.

12.SINIF ÖDEV KONULARI


*Dünyadaki ilk kültür merkezleri

*Küresel ısınma (nedenleri ve insan hayatına etkileri) (Powerpoint sunu olabilir)

*Türkiye’de dış ticaret ve dış ticaret politikaları

*Ülkemizde Coğrafi Bölgeleri oluşturan faktörler.

*Türkiye’de ulaşım sistemlerinin gelişimi (kara, hava, deniz ve demiryolları)

*Türkiye’nin sınırları içindeki ve çevresindeki petrol ve doğalgaz boru hatları

*Ülkemizdeki ve çevresinde bulunan petrol boru hatları ve bunların ülkemiz için önemi

*Türkiye’nin nüfus politikaları

*Türkiye nüfusunun yapısal özellikleri

*Türkiye’nin jeopolitik ve jeostratejik önemi

*Türkiye’de tamamlanan ve çalışmaları devam eden bölgesel kalkınma projeleri

*Ülkemizi İlgilendiren başlıca sorunlar (Kıbrıs, Irak, Ege Adaları, Batı Trakya)

*Türkiye’nin sınır komşusu olduğu ülkelerin coğrafi özellikleri

*Türkiye’nin üye olduğu uluslar arası siyasi-askeri örgütler ( BM, NATO, OECD, KEİ, AB, İKÖ)

*Dünya’da gelişmiş ve geri kalmış ülkelerden 5 er tane örnek seçilerek incelenmesi ve bunların karşılaştırılması.

*Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri ( ayrı ayrı veya grup çalışması olarak verilebilir)

* Çevre sorunları ve alınacak önlemler

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

COĞRAFYA HABERLERİ

FOTOCOĞRAFYA