cografyam.org

Cografya Egitim Sitesi

AYT COĞRAFYA KONULARI

 
  Su Kaynakları (Deniz ve Okyanuslar,Akarsular,Göller,Yeraltı suları ve Kaynaklar)
  Toprağın Hikayesi
  Ekosistem ve Madde Döngüsü (Ekosistem, Habitat, Biyom vb)
  Enerji Akışı ve Madde Döngüsü
  Nüfusun Gelişimi,Dağılışı ve Nitelikleri
  Nüfus Hareketleri(Göçler)
  Nüfus Politikaları
  Şehirlerin Fonksiyonları ve Etki Alanları
  Doğal ve Beşeri Unsurların Ekonomiye Etkisi (Üretim-Tüketim-Dağıtım)
  Ekonomiye Yön Veren Güç Doğal Kaynaklar
  İlk Kültür Merkezleri
  Şehirleşme, Sanayi, Göç İlişkisi
  Türkiye İklimi
  Ülkeler Coğrafyası
  Türkiye'nin Ekonomik Coğrafyası (Tarım-Hayvancılık-Ormancılık)
  Türkiye'nin Ekonomik Coğrafyası (Madenler-Enerji Kaynakları-Sanayi-Ticaret-Ulaşım-Turizm)
  Nüfus

  

                                                                                             ANA SAYFA